----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To: forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se ; sb.registrator@regeringskansliet.se
Cc: diariet ; D.Birnbaum@modernamuseet.se ; gary.svensson@liu.se ; jesper.olsson@liu.se ; bjorn.rosengren@barrister.se
Sent: Friday, 14 July 2017 1:02 PM
Subject: Resending: History Herstory Academiska Mutor

 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To: forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
Cc: diariet ; D.Birnbaum@modernamuseet.se
Sent: Friday, 14 July 2017 12:20 PM
Subject: History Herstory Academiska Mutor

 
http://modernamuseet.homestead.com/cancellation-mm.htm
 
 
 

 
 
 To Moderna Museet - To Whom It May Concern.

Hej igen Cecilia Widenheim,

Om du ar serious i denna fraga, sa finn det bara ett satt att losa  saken med fullfoljandet av mitt verk fran 1966.

Jag behover en kurator for att kunna gora en ansokan hos konstnarsnamnden eftersom jag inte ar stadigvarande bosatt i Sverige. Du ar, som jag kan se det, den enda kvalificerade kurator som har insyn i omstandigheterna runt mitt verk och jag vore tacksam om du kan ataga dig uppdraget att tillsammans med mig utse assistenter och tekniker och skriva ihop en formell ansokan till Konstnarsnamnden. Jag beraknar kostnaden for slutforandet av objekten/installationen till ca; 300.000 kronor, inkluderandet av min resa, arvode  och uppehalle i Sverige under projekt tiden.

Om du inte delar min uppfattning i denna fraga kanske du vill vara vanlig att presentera en annan losning for att fa till stand verkstallandet och slutforandet av installationen ?

Jag ser fram emot ett svar fran dig snarast.

Mvh

Ture Sjolander
 

 


 
----- Original Message -----
To: TURE
Sent: Friday, April 09, 2004 2:16 AM
Subject: SV: Reproduktion av: Automatic Light Painting on Canvas with a Coin.

Hej Ture
Vi har nu fotograferat målningen. Installationen med diabilderna har vi börjat titta på med våra tekniker och konservatorer,
men vi behöver absolut titta på den tillsammans med dig för de tekniska detaljernas skull.
Föreslår att du kommer över till museet nästa gång du är i Stockholm!
Det skulle vi sätta stort värde på.
Om man läser på nätet så ser det ut som att du är på Fylkingen i april -
Vilken dag passar det dig att komma hit?
 
m v h
Cecilia Widenheim
08 5195 5253 eller 070 88 38 951
 
 


 

To the AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION.  

14 December 2001

To whom it may concern,

I am writing in relation to the ABC Program ‘Missing – Presumed Alive’, aired on Monday December 3rd of this year. I was the subject of this program in which slanderous and defamatory comments were made.

I am requesting a copy of this footage, but more importantly I request a public retraction regarding the untruths this documentary has made public.

The defamatory material contained in the segment includes the statement that I am currently in jail, thus convicted of an offence. However, I do not have a criminal record nor am I currently imprisoned.

Accordingly I will be pursuing damages in relation to the detriment I have suffered in relation to these defamatory statements. This detriment being also related to the fact this program has not just been aired nationally but internationally in the past as well, hence this matter requires urgent redress.

Yours truly,

TURE SJOLANDER


 

ADDENDUM.

    May I also say, that NO credits was given to all the private videos the producer was using and which I did supplied him with.   Further on, I was arrested in Stockholm and spend 63 days in custody - not in jail ! I was acquitted  of all the charges against me - not because, as it says in the documentary, "hard pressures.." etc  - but because the accusations against me, on all points, was not in any case proven.  

There is in fact a number of statements in the documentary which in one way or the other besmirches my good name, not only as a professional but also being the sole legal custodian for my dear little kidnapped son in accordance to the Family Court of Australia and the Swedish Family Court. And I am still the legal sole custodian for my son !

  It is also said in the documentary that the Swedish legal aid was cut off for all time, after the arrest, but the fact is that the Swedish Legal Aid did continue to pay for my further legal proceedings in the Philippines of this dreadful case, up to year 2000. And to a total of US dollars, 1.5 million.

This facts,  can be confirmed by the Swedish authority's and the Swedish attorney Bengt Nestrup.  

The intention behind the documentary production is in my opinion very shady and I'm really demanding a public apology and a correction ASAP. Approx. 43 question was filmed and recorded originally and only one or two was used in the final edition, as far I can understand.   This matter shall never 'go away' until this  nasty and malicious statements made in the program has been corrected.

The ABC,s responsibility in this case is obvious. I am considered,  world wide, being a  professional in my field, and this statements made in the documentary film described above and below,  will ruin my career.

Ture Sjolander

http://theartofpolitics.homestead.com/

http://writingsrelatedsjolander.homestead.com/        


----- Original Message -----

From: Ture Sjolander

To: progsales@your.abc.net.au ; 7.30syd@your.abc.net.au ; comments@your.abc.net.au ; thepublicrecord@your.abc.net.au Cc: ; lateline@your.abc.net.au ; arrhenius.eriksson@zeta.telenordia.se ; registrator@justice.ministry.se

Sent: Tuesday, December 04, 2001 4:20 PM

Subject: URGENT MATTER , Missing presumed alive


To The ABC TELEVISION AUSTRALIA.  

Sir/Madam,  

Last Monday night the 3rd of December, I watched for the very first time, part of a program named: Missing - presumed alive. A documentary about kidnapped children.   I am the subject in this documentary and I have earlier asked for a video copy of the program but have so far been denied to get a copy.   As I have heard from many people, many times this documentary has been televised several times on ABC television and overseas.  

I will herewith in writing request for a video copy of the documentary.

  Further more I would like to get your attention about a possible defamation case against ABC television could be a result, as my person is being described in the program in a very serious and untruthful manner.

It's said in one segment that I am in "jail" !

To be in jail, presuppose that one have been convicted! It's clearly implay that I have been convicted.  

I have never been convicted in my life time !!  

The publisher, in this case, ABC television, have the responsibility: ABC documentary has to be corrected very soon as it has caused a lot of problems for me and my family and friends and will continue to do so in the future! I am therefore asking ABC for a public and prime time slot to have this errors corrected for a broad public.   A copy of this e-mail will be posted to your legal department as well as to a number of my legal advisers.  

Please inform your legal department at ABC television about this matter.  

Cordially  

Ture Sjolander  

http://matusjolander.homestead.com/Untitled1.html

CC: The Swedish Minister of Justice, Mr. Thomas Bodstrom  

 

 
 
 
 

Med hänsynslös massmedial smartness och med kopplingen till mordet på statsminister Olof Palme för tio år sedan låter Expressen och Aftonbladet läsarna "förstå" att ännu en svensk statsminister hotas av samma öde.

På flitigt exponerade löpsedlar och i braskande förstasidesrubriker säljer man lösnummer på bekostnad av en oskyldigt anklagad konstnär, som sedan drygt 40 dagar har varit inlåst och isolerad på Kronobergshäktet i Stockholm. Hur påverkar dessa sensationsskriverier de lagfarna och nämndemännen i våra domstolar ?

 

Många av oss känner till kvällspressens journalistiska övertramp i olika rättsfall i landet och det har lärt oss att vara skeptiska, när vi än en gång får bevittna hur en ännu icke dömd person schavotteras före en rättegång. Förhoppningsvis är våra åklagare och domare inte så lättpåverkade som genomsnittsläsaren. Men oavsett detta är det ingen tvekan om att en person som utpekas som presumtiv mördare löper risken att bli betraktad som en sådan även när han har blivit frikänd av domstolen. 58-åringen är offer för myndigheternas behov  att finna en syndabock för deras egna misstag.

 

Jag heter Sven Inge De Moner och har känt "58-åringen" sedan tonårstiden på 50-talet. Vi är båda konstnärer och internationellt kända genom uppmärksammade utställningar i ett flertal storstäder i världen. Under 60-talet utförde vi flera gemensamma pionjärarbeten på bl.a videokonstområdet och betraktas, genom vår förnyelse av bildkonsten, som föregångare och nyskapande konstnärer hemma och utomlands. Ett teamwork är inte bara intressant ur kreativ synpunkt utan också ett utomordentligt bra sätt att lära känna samarbetspartnern som medmänniska och individ. Följaktligen kan jag utan överdrift påstå att jag är ett bra sanningsvittne, när det gäller att bedöma 58-åringens karaktärsegenskaper. En annan omständighet,som är beaktansvärd i sammanhanget är att min vän sedan 40 år tillbaka, har bott i min våning i centrala Stockholm sedan han för snart ett år sedan kom hem från Australien. Genom vår tidigare brevväxling var jag väl insatt i hans ansträngningar att återfå sonen, som han tilldömts vårdnaden av och som blivit kidnappad av modern och förd till okänd ort. Jag är också ytterst välinformerad om 58-åringens tålmodiga och fruktlösa försök att uppmärksamma sitt fall för landets myndigheter och regering, när han slutligen hade börjat inse och på goda grunder misstänka, att den person som uppdragits att återföra hans son enbart var ute för att blåsa svenska staten på miljonbelopp. En omständighet som senare skulle komma att vändas mot honom själv och få honom att framstå som syndabock i fallet med rättshjälpens förlorade miljoner.

Jag har lärt känna 58-åringen som en ärlig och mycket pålitlig person, som minst av allt är i stånd till våldshandlingar. Och det säger jag inte enbart därför att jag är en av hans äldsta vänner, utan också därför att jag har akademisk utbildning i flera beteendevetenskapliga ämnen och med ålderns rätt kan tala om livserfarenhet vid bedömningen av människors egenskaper.

När 58-åringens vädjanden  till regeringen (Statsministern) om att få stöd vid återförandet av hans son, som till yttermera är SVENSK MEDBORGARE, inte leder till minsta åtgärd och alla seriösa försök att få ett sammanträffande med Ingvar Carlsson för att diskutera frågan bara nonchaleras skapar han ett fiktivt scenario vars effekt tyvärr missförstås på det grövsta och blir långt senare föremål för åklagarens prestigefyllda sökande efter åtalspunkter, som skall motivera den långa häktningstiden och få 58-åringen att inför rätten framstå som en hotfull individ.

I egenskap av konstnär har vi lärt oss att ofta tillspetsa våra uttryck för att de skall bli uppmärksammade hos publik och kritik. Fantasin har en fiktiv innebörd, som inte skall förväxlas med den realistiska avsikten. I en desperat sitution är det också naturligt att det uttalas saker som aldrig får ses som verklighetsbaserade, utan som endast är illustrationer i ett fiktivt sammanhang. Ett tonfall kan i en tillspetsad fråga lätt leda till missförstånd och felaktiga bedömningar av en person. Som t.ex, när 58-åringen som tidigare har meddelat statsrådsberedningen om mordhotet mot honom säger, att han fruktar att själv bli föremål för en begravning. Men att detta genom ett olyckligt missförstånd tolkas som ett hot mot vår statsminister.

Vi får alltså inte för ett ögonblick glömma, att den anhållne sedan lång tid tillbaka underrättats om att han står under konstant mordhot från sin f.d. frus familj på Filipinerna och att han på inga villkor kan resa till den plats, där sonen finns eftersom han omedelbart skulle bli avrättad. Jag har själv tagit del av dessa uppgifter i dokument som levererats av den person som anställts för att återföra sonen, men som tydligen har helt andra avsikter. Det är mycket sannolikt, att denna person upplevde sig alltför påpassad och störd av 58-åringens välmotiverade krav på redovisning och rapportering i fallet. Den kontrakterade detektivens ständigt återkommande löften om att sonen skulle återföras till fadern kom också till slut att upplevas som ett hån av 58-åringen, eftersom det aldrig redovisades några konkreta besked utan enbart löften som aldrig infriades. För att fritt kunna mjölka svenska rättshjälpen på den ena miljonen efter den andra genom den förordnade advokaten i Halmstad skrämde detektiven 58-åringen genom att konstruera en mordhotsbild. Och ingen kan väl klandra den anhållne för att han trodde på historien. - Han sökte t.o.m. hos de svenska myndigheterna om att få byta identitet för att skydda sig.

Detta avslogs också. Och faktiskt kan det ju mycket väl hända att 58-åringen verkligen är mordhotad och därför hade alla anledningar i världen att söka stöd och hjälp hos regering och myndigheter.

Jag vet med allra största säkerhet att 58-åringen är helt oskyldig till alla anklagelser som har belastats honom - såväl vad det gäller olaga hot som utpressning. Långt innan detektiven inkom med sin falska anklagelse mot honom hade han själv polisanmälts av den anhållne.

58-åringens handlande kan i vissa fall ifrågasättas av en stelbent byråkrati, som kanske aldrig har konfronterats med en far, som med 58-åringens ärliga och starka engagemang och med så stor tydlighet som i det aktuella fallet kämpar för sin rättvisa att återfå sin son, som han har den lagliga vårdnadsrätten till och som dessutom är svensk medborgare.

Stockholm den 23 februari 1996

Sven Inge De Moner

Stockholm