----- Original Message -----
 
From: Lars Weck
To: 'DN Familj'
Sent: Wednesday, January 14, 2009 1:07 AM
Subject: SV: SV: Ang runa SvenInge 090109

Nu blir jag ännu mer häpen! Låt oss då hålla oss till "Monument", som är den
del jag deltagit i och har förstahandsinsyn i. Sven Höglund var aldrig i
närheten när den videoproduktionen gjordes, punkt och slut!
Familjeredaktionen kan inte hänvisa till "personer som har en annan syn på
saken" eftersom detta inte handlar om "åsikter" utan om raka kontrollerbara
fakta. "Monument" finns refererat i flera böcker och tidskrifter och
materialet utmynnade 1968 också i en egen bok med titeln "Monument" på
Norstedts med förord av programmets tv-producent Kristian Romare och en
artikel av dess tekniske chef Bengt Modin. Bengt Feldreich gjorde
introduktionen av "Monument" vid sändningen i Sveriges Television och kan
tillfrågas. Janne "Loffe" Karlsson i Hansson&Karlsson kan tillfrågas. Och
jag har avtalet med Sveriges Television och högvis med annan
originaldokumentation om det skulle behövas.
Även om drygt 40 har gått förväntar man sig att DN nu hanterar detta med
elementär journalistisk professionalism.

Med vänlig hälsning
Lars Weck


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: DN Familj [mailto:familj@dn.se]
Skickat: den 13 januari 2009 13:05
Till: Lars Weck
Ämne: Re: SV: Ang runa SvenInge 090109


Hej!
Jag har hittat olika uppgifter om detta och har också varit kontakt med
personer som har en annan syn på saken än du.
Det är möjligt att du har rätt, men jag kan tyvärr inte bedöma det.
  Jag inser att jag hamnat i en gammal tvist som såvitt jag vet inte
avgjorts i domstol. Och hur jag än agerar kommer det att bli fel.
  Jag beklagar, men jag kommer inte att sätta in någon rättelse. De som är
insatta vet själva hur det förhåller sig.

Med vänliga hälsningar,
Karin Forsberg, DN Familj                                     
                                                                    Ärende 
                                       SV: Ang runa SvenInge 090109      
             2009-01-13 12:51    
                                         
Karin Forsberg, familjeredaktionen,
Jag är inte förvånad över att DN utan egentlig fakta kontroll tagit in en
runa från en så välkänd person som Teddy Brunius. Men när det märkligt nog
visar sig att artikeln innehåller grova sakfel - som drabbar några personer
direkt och förvånar många fler - så har DN förstås ett publicistiskt ansvar
att införa rättelse.

När jag nu för dagen kollar div notiser om Sven Inge på Internet kan jag
konstatera att han här och var felaktigt tillskrivits verk från andra, om
det nu är han själv eller någon annan som ligger bakom desinformationen.
Det är naturligtvis störande, men inget som är unikt på Internet och heller
inget som DN kan bära ansvar för. Möjligen är det den vägen som Teddy
Brunius fått in felen i sin runa.

Detta handlar inte om "delade meningar" utan om vederhäftighet i DN.
Beträffande "Monument" jag kan konstatera att jag inte ens hade träffat
Sven Höglund när Ture Sjölander och jag efter ett år av förberedelser gjorde
TV-produktionen enligt avtal med Sveriges Television 1967.
Fakta låter sig kontrolleras, via Internet (det finns ju åtskilligt fler
källor), SVT:s arkiv, eller varför inte DN:s arkiv årgång 1967-68.
Se t ex
https://vimeo.com/44653389
http://monumentintime.homestead.com/
 
Eller http://purestwaterat.homestead.com/files/SRtextMonument.jpg


Med vänlig hälsning
Lars Weck


lars.weck
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: DN Familj [mailto:familj@dn.se]
Skickat: den 13 januari 2009 11:30
Till: Lars Weck
Ämne: Re: Ang runa SvenInge 090109


Hej och tack för din synpunkt!
Men efter efterforskningar kan jag konstatera att det finns mycket delade
meningar om detta.

Med vänliga hälsningar,
Karin Forsberg, DN Familj

                            Ärende
                                        Ang runa SvenInge 090109
             2009-01-11 14:10


DN Familj publicerade 9 januari en runa över tavelmakaren Sven Inge, alias
Sven Höglund, som innehöll en rad felaktiga verkattribueringar till den
bortgångne. Den 10 januari publicerades samma sakfel från samme skribent i
SvD.
Videokonstverket "Monument", ett pionjärverk om vilken Internet vimlar av
artiklar och t o m plagiat, gjordes 1967 av Ture Sjölander och undertecknad
i samarbete med Sveriges Television (då en enda kanal). Soundtrack av
nyaktuella Hansson&Karlsson, vars debut-LP antog namnet "Monument". Sven
Höglund var inte i trakten av detta arbete! Senare fick han vårt tillstånd
att som tavlor avmåla ett antal bilder ur "Monument", med uppgivande av
källa. TV-produktionen "Space in The Brain" skapades helt och hållet av
Ture Sjölander och Bror Wikström på Sveriges Television, inte heller här
deltog någon Sven Höglund/Sven Inge.
Felaktigheterna är så flagranta och lätta att undvika att man blir
undrande.

Med vänlig hälsning
Lars Weck


Brev Till Expressens Redaktion från Sven Inge De Moner

23 Februari 1996"Jag vet med allra största säkerhet att 58-åringen är helt oskyldig till alla anklagelser som har belastats honom - såväl vad gäller olaga hot som utpressning."

"58-åringen" är Ture Sjölander

58-åringen - syndabock för myndigheternas misstag.


Med hänsynslös massmedial smartness och med kopplingen till mordet på statsminister Olof Palmeför tio år sedan låter Expressen och Aftonbladet läsarna "förstå" att ännu en svensk statsminister hotas av samma öde.

På flitigt exponerade löpsedlar och i braskande förstasidesrubriker säljer man lösnummer på bekostnad av en oskyldigt anklagad konstnär, som sedan drygt 40 dagar har varit inlåst och isolerad på Kronobergshäktet i Stockholm. Hur påverkar dessa sensationsskriverier de lagfarna och nämndemännen i våra domstolar ?

 
Många av oss känner till kvällspressens journalistiska övertramp i olika rättsfall i landet och det har lärt oss att vara skeptiska, när vi än en gång får bevittna hur en ännu icke dömd person schavotteras före en rättegång. Förhoppningsvis är våra åklagare och domare inte så lättpåverkade som genomsnittsläsaren. Men oavsett detta är det ingen tvekan om att en person som utpekas som presumtiv mördare löper risken att bli betraktad som en sådan även när han har blivit frikänd av domstolen. 58-åringen är offer för myndigheternas behov  att finna en syndabock för deras egna misstag.

 
Jag heter Sven Inge De Moner och har känt "58-åringen" sedan tonårstiden på 50-talet. Vi är båda konstnärer och internationellt kända genom uppmärksammade utställningar i ett flertal storstäder i världen. Under 60-talet utförde vi flera gemensamma pionjärarbeten på bl.a videokonstområdet och betraktas, genom vår förnyelse av bildkonsten, som föregångare och nyskapande konstnärer hemma och utomlands. Ett teamwork är inte bara intressant ur kreativ synpunkt utan också ett utomordentligt bra sätt att lära känna samarbetspartnern som medmänniska och individ. Följaktligen kan jag utan överdrift påstå att jag är ett bra sanningsvittne, när det gäller att bedöma 58-åringens karaktärsegenskaper. En annan omständighet,som är beaktansvärd i sammanhanget är att min vän sedan 40 år tillbaka, har bott i min våning i centrala Stockholm sedan han för snart ett år sedan kom hem från Australien. Genom vår tidigare brevväxling var jag väl insatt i hans ansträngningar att återfå sonen, som han tilldömts vårdnaden av och som blivit kidnappad av modern och förd till okänd ort. Jag är också ytterst välinformerad om 58-åringens tålmodiga och fruktlösa försök att uppmärksamma sitt fall för landets myndigheter och regering, när han slutligen hade börjat inse och på goda grunder misstänka, att den person som uppdragits att återföra hans son enbart var ute för att blåsa svenska staten på miljonbelopp. En omständighet som senare skulle komma att vändas mot honom själv och få honom att framstå som syndabock i fallet med rättshjälpens förlorade miljoner.

Jag har lärt känna 58-åringen som en ärlig och mycket pålitlig person, som minst av allt är i stånd till våldshandlingar. Och det säger jag inte enbart därför att jag är en av hans äldsta vänner, utan också därför att jag har akademisk utbildning i flera beteendevetenskapliga ämnen och med ålderns rätt kan tala om livserfarenhet vid bedömningen av människors egenskaper.

När 58-åringens vädjanden  till regeringen (Statsministern) om att få stöd vid återförandet av hans son, som till yttermera är SVENSK MEDBORGARE, inte leder till minsta åtgärd och alla seriösa försök att få ett sammanträffande med Ingvar Carlsson för att diskutera frågan bara nonchaleras skapar han ett fiktivt scenario vars effekt tyvärr missförstås på det grövsta och blir långt senare föremål för åklagarens prestigefyllda sökande efter åtalspunkter, som skall motivera den långa häktningstiden och få 58-åringen att inför rätten framstå som en hotfull individ.

I egenskap av konstnär har vi lärt oss att ofta tillspetsa våra uttryck för att de skall bli uppmärksammade hos publik och kritik. Fantasin har en fiktiv innebörd, som inte skall förväxlas med den realistiska avsikten. I en desperat sitution är det också naturligt att det uttalas saker som aldrig får ses som verklighetsbaserade, utan som endast är illustrationer i ett fiktivt sammanhang. Ett tonfall kan i en tillspetsad fråga lätt leda till missförstånd och felaktiga bedömningar av en person. Som t.ex, när 58-åringen som tidigare har meddelat statsrådsberedningen om mordhotet mot honom säger, att han fruktar att själv bli föremål för en begravning. Men att detta genom ett olyckligt missförstånd tolkas som ett hot mot vår statsminister.

Vi får alltså inte för ett ögonblick glömma, att den anhållne sedan lång tid tillbaka underrättats om att han står under konstant mordhot från sin f.d. frus familj på Filipinerna och att han på inga villkor kan resa till den plats, där sonen finns eftersom han omedelbart skulle bli avrättad. Jag har själv tagit del av dessa uppgifter i dokument som levererats av den person som anställts för att återföra sonen, men som tydligen har helt andra avsikter. Det är mycket sannolikt, att denna person upplevde sig alltför påpassad och störd av 58-åringens välmotiverade krav på redovisning och rapportering i fallet. Den kontrakterade detektivens ständigt återkommande löften om att sonen skulle återföras till fadern kom också till slut att upplevas som ett hån av 58-åringen, eftersom det aldrig redovisades några konkreta besked utan enbart löften som aldrig infriades. För att fritt kunna mjölka svenska rättshjälpen på den ena miljonen efter den andra genom den förordnade advokaten i Halmstad skrämde detektiven 58-åringen genom att konstruera en mordhotsbild. Och ingen kan väl klandra den anhållne för att han trodde på historien. - Han sökte t.o.m. hos de svenska myndigheterna om att få byta identitet för att skydda sig.

Detta avslogs också. Och faktiskt kan det ju mycket väl hända att 58-åringen verkligen är mordhotad och därför hade alla anledningar i världen att söka stöd och hjälp hos regering och myndigheter.

Jag vet med allra största säkerhet att 58-åringen är helt oskyldig till alla anklagelser som har belastats honom - såväl vad det gäller olaga hot som utpressning. Långt innan detektiven inkom med sin falska anklagelse mot honom hade han själv polisanmälts av den anhållne.

58-åringens handlande kan i vissa fall ifrågasättas av en stelbent byråkrati, som kanske aldrig har konfronterats med en far, som med 58-åringens ärliga och starka engagemang och med så stor tydlighet som i det aktuella fallet kämpar för sin rättvisa att återfå sin son, som han har den lagliga vårdnadsrätten till och som dessutom är svensk medborgare.

Stockholm den 23 februari 1996

Sven Inge De Moner

Stockholm

Uttalandet ovan skrivit  trots betydlig disharmoni i konstnärliga konflikter.

"A Pirate Copy of this my ORIGINAL art work MONUMENT has been published illegally, and the original credits has been deleted from the broadcast version at the Swedish Television Corporation's original."  

-Ture Sjolander

 

Om "ärlighet och uppriktighet" avseende "gemensamma" pionjärarbeten.

www.heeheeh.homestead.com/ 

Read more about the matter...

 


https://www.unbubble.eu/
Search Engine Europe
Ture Sjolander 
<45_Sven_Inge.pdf>