----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
 Sent: Wednesday, December 23, 2015 6:25 PM
Subject: Re: Förfrågan reproduktion foto ur bok

Seriously Jesper,

Jag har studerar dina kopplingar och associerade akademiska rörelser i dessa områden senaste dag och säger därför följande:

Du skriver kort  vad du skriver men jag vill inte att du reproducerar material ur boken Monument.och ej heller vill jag bli associated mer med Gary Svensson eller Anna Orrghen.

Du kan i stället hänvisa i din skrift till ett antal av mina egna site länkar på nätet eller-och att intresserade lånar boken Monument på biblioteken. så alla ser vilka som är 2 personer som är författarna och upphovsrättsinnehavarna
till boken - du själv tycks ha gjort.

All the best and Happy Now Yeah
Ture2015-12-23 10:39 GMT+11:00 Ture Sjolander
 
I'll be back to U soon with a few Fact corrections and term change suggestions but generally it looks OK.

Bilderna du tagit fran boken ar dassiga .
Mina forslag gor din bok mer attraktiv  och skulle ge en vink om vad huvudintresset for oss låg med projektet.

Detta med att beskriva maleriet som film har varit fel hela vagen fran borjan. Det var inte en TV film.
Arbetet Måleriet registrerades pa celluloid FILM as video tape was not in use 65-66.Later måleri som Space in the Brain 1969 was  NOT MADE ON TAPE but dokumented on broadcast TAPE. But the artwork is in all cases elektronical creations no matter what they are save on in the first place.
Some one have to understand this very basics in the near future for gods sake or for the Art Sake.

Lars och Jag gav Höglund i uppdrag att måla av ett fåtal av våra original elektroniska målningar i akryl och olja pa duk. Dessa målningar är inte "elektroniska målningar" alls.
Ett år innan dessa kom till hade Lars och jag redan silkscreen printat original verken pa duk och papper i meter format utstallda pa gallerier i Europa och Sverige.
Så alla bör ställa sig frågan Vad är det Vad var det innan det lagrades pa film, papper, duk, tape....Flesta verkar helt korkade i konsthistorien och slanger ur sig ina okunnigheter,'.
"TIME"  Gene Youngblood never did know about from 1966. 10 minutes TIME was first  broadcasted September 1966 and not 1965. Swedish Television did understand at that point in time it was important to make it public as Nam June Paik that months visited Stockholm and a race was on about who would be "the father of video art". Sweden was ahead of the race and a satellite discussion was on to send TIME to New York via satellite.

touch on some pictures and click on them too
most of my websajts do not have stupid text saying par example: "read more..."
Snart finns inga manniskor langre som kan avläsa websites. They are so stupid so they only fucking read everything
Using there eyes and moving left and right is not good at all. It will destroy the human body fastest muscle and totally crack our receptors and beautiful neurons. It is not natural to read nor is it to write.
Luckely it has not going on that very long time in our history.
Just look at people who are moving there eyes from left to right reading
(and back again)  the very same book all their life...
something has gone very wrong for such people.

I am still on to it A mega Size Wall Art Exhibition of all the material from 1965 - 1969
with the hope of finally killing off WALL ART and rooms of galleries and museums one for all
An authentic but later annimated  film/video of the biggest most famous museums in the world and then fill them up with your own choice of stuff.
They would not even let you get in to film the museums.


2015-12-23 9:10 GMT+11:00 Ture Sjolander

---------- Forwarded message ----------
From: Jesper Olsson <jesper.olsson@liu.se>
Date: 2015-12-22 23:06 GMT+11:00
Subject: SV: Förfrågan reproduktion foto ur bok
To: Ture Sjolander <ture.sjolander@gmail.com>


Hej Ture
tack för länken! Jo, det är ett terminologiraseri kring konstproduktion (inte minst den med rörliga bilder). Bifogar min artikel i satt format. Bildtexter etc ska förstås ses över. Det är alltså en kort text (de flesta i volymen är ganska korta), men jag tycker att den är nödvändig i sammanhanget – det är ju poängen, att lyfta hur viktigt och mångskiktat avantgardet var i Norden under denna period och att trafiken i förhållande till USA och övriga Europa mm verkligen inte var enkelriktad, utan att mycket gick ut härifrån till andra platser. Hoppas som sagt att du tycker det är ok.
Bästa & trevlig helg
Jesper
 
Jesper Olsson
LiU Research Fellow, Associate professor
Department of Culture and Communication
Linköping University
58183 Linköping, Sweden
Ph. + 46 13 28 68 12

http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson

http://blog.liu.se/reprecdigit/

Från: Ture Sjolander [ture.sjolander@gmail.com]
Skickat: den 21 december 2015 22:44

Till: Jesper Olsson
Ämne: Re: Förfrågan reproduktion foto ur bok

Jesper,

Skicka mig din artikel och låt mig läsa den först.
Nyligen har en tysk akademiker  kontaktat mig och lagt ut Monument pa internet.
Skickar länk separat via epost.
Det är skrämmande hur detta tågrälsbyggande har fått fortsätta att pågå de senaste decennierna.
Terminologin som använts, som t.ex. Videoart har varit helt åt helevete, Digital konst är samma misstag.

Electroniskt Måleri har det handlat om efter Ljus måleriet och hör helt hemma i kategorien där du finner Pollock, Warhol och Wei Wei.
Nordic Avantgarde hade faktiskt viss dynamik under 60tal och  aven langre fram men ett litet land som Sverige hade inga supporters eftersom dessa inhemska kulturpolitiker och media med gallerier och museer och-eller dealers med USA och Europas välstånd lät sig köpas.

Alla defintioner som fortfarande bubblar runt som en mental akademisk epidemi måste ju förr än senare sågas. De e som en förbannad bandwagon.
Ta det inte personligt!
Återkommer med mitt besked när jag läst din text du och Tania framställer.

Cheers
Ture

Ps/ Varför lyftar du över en s/v gammal bokbild för att igen använda som bok bild (what is wrong with you?) utan att fråga mig om jag har nytt material ur Monument som fortfarande lever.?Sorgligt nog avled Lars Weck i höstas men Monument arbetet är fortfarande på inget sätt över. Det är tidlöst liksom TIME 1966.


 

2015-12-21 22:09 GMT+11:00 Jesper Olsson <jesper.olsson@liu.se>:
Hej
midsommar låter skönt! Men trist med LiU … Sammanhanget är akademisk publikation på ett akademiskt förlag (Brill) och därför ganska begränsad cirkulation (tyvärr). Men jag tycker att en artikel om Monument bör finnas med i en "Cultural History of the Nordic Avant-Garde 1950–1975" (redaktörer för denna volym är jag och Tania Ørum i Köpenhamn). Artikeln ingår i en sektion som ägnas åt konst och nya medier. Jag bifogar de två bilder som fogats in i artikeln jag skrivit och som kopplar till Gene Youngbloods kommentarer om verket i hans arbete om expanded cinema och lyfter fram dess kopplingar till en avantgardets tradition. Som sagt hoppas jag verkligen att det är ok med dig att de reproduceras – jag tycker att det är viktigt att verket lyfts fram i detta sammanhang.
Vänliga hälsningar
Jesper


Jesper Olsson
LiU Research Fellow, Associate professor
Department of Culture and Communication
Linköping University
58183 Linköping, Sweden
Ph. + 46 13 28 68 12

http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson

http://blog.liu.se/reprecdigit/

Från: Ture Sjolander [ture.sjolander@gmail.com]
Skickat: den 19 december 2015 05:16
Till: Jesper Olsson
Ämne: Re: Förfrågan reproduktion foto ur bok

Visa mig de bilder du avser att anvanda forst och jag vore tacksam att se sammanhanget mellan text och bilder i övrigt,, sjalvklart!I morgon är Midsommardagen här i Australien. Längsta dagen på hela året.


 Ture

Jag har bittra erfarenheter av liu.😠😈

2015-12-18 21:32 GMT+11:00 Jesper Olsson <jesper.olsson@liu.se>:
Hej,
jag heter Jesper Olsson och har i en kommande akademisk handbok/historia om avantgardet i Norden skrivit en kort artikel om ditt och Lars Wecks "´Monument. I artikeln reproduceras ett par bilder ur boken med samma namn. Jag vill gärna försäkra mig om att du tycker att det är ok. Har försökt nå dig per telefon, men inte hittat något nummer. Jag vore förstås väldigt tacksam om et funkade.
Vänliga hälsningar
Jesper

Jesper Olsson
LiU Research Fellow, Associate professor
Department of Culture and Communication
Linköping University
58183 Linköping, Sweden
Ph. + 46 13 28 68 12

http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson

http://blog.liu.se/reprecdigit/--