----- Original Message -----
 
From: Lars Weck
To: 'DN Familj'
Sent: Wednesday, January 14, 2009 1:07 AM
Subject: SV: SV: Ang runa SvenInge 090109

Nu blir jag ännu mer häpen! Låt oss då hålla oss till "Monument", som är den
del jag deltagit i och har förstahandsinsyn i. Sven Höglund var aldrig i
närheten när den videoproduktionen gjordes, punkt och slut!
Familjeredaktionen kan inte hänvisa till "personer som har en annan syn på
saken" eftersom detta inte handlar om "åsikter" utan om raka kontrollerbara
fakta. "Monument" finns refererat i flera böcker och tidskrifter och
materialet utmynnade 1968 också i en egen bok med titeln "Monument" på
Norstedts med förord av programmets tv-producent Kristian Romare och en
artikel av dess tekniske chef Bengt Modin. Bengt Feldreich gjorde
introduktionen av "Monument" vid sändningen i Sveriges Television och kan
tillfrågas. Janne "Loffe" Karlsson i Hansson&Karlsson kan tillfrågas. Och
jag har avtalet med Sveriges Television och högvis med annan
originaldokumentation om det skulle behövas.
Även om drygt 40 har gått förväntar man sig att DN nu hanterar detta med
elementär journalistisk professionalism.

Med vänlig hälsning
Lars Weck


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: DN Familj [mailto:familj@dn.se]
Skickat: den 13 januari 2009 13:05
Till: Lars Weck
Ämne: Re: SV: Ang runa SvenInge 090109


Hej!
Jag har hittat olika uppgifter om detta och har också varit kontakt med
personer som har en annan syn på saken än du.
Det är möjligt att du har rätt, men jag kan tyvärr inte bedöma det.
  Jag inser att jag hamnat i en gammal tvist som såvitt jag vet inte
avgjorts i domstol. Och hur jag än agerar kommer det att bli fel.
  Jag beklagar, men jag kommer inte att sätta in någon rättelse. De som är
insatta vet själva hur det förhåller sig.

Med vänliga hälsningar,
Karin Forsberg, DN Familj                                     
                                                                    Ärende 
                                       SV: Ang runa SvenInge 090109      
             2009-01-13 12:51    
                                         
Karin Forsberg, familjeredaktionen,
Jag är inte förvånad över att DN utan egentlig fakta kontroll tagit in en
runa från en så välkänd person som Teddy Brunius. Men när det märkligt nog
visar sig att artikeln innehåller grova sakfel - som drabbar några personer
direkt och förvånar många fler - så har DN förstås ett publicistiskt ansvar
att införa rättelse.

När jag nu för dagen kollar div notiser om Sven Inge på Internet kan jag
konstatera att han här och var felaktigt tillskrivits verk från andra, om
det nu är han själv eller någon annan som ligger bakom desinformationen.
Det
är naturligtvis störande, men inget som är unikt på Internet och heller
inget som DN kan bära ansvar för. Möjligen är det den vägen som Teddy
Brunius fått in felen i sin runa.

Detta handlar inte om "delade meningar" utan om vederhäftighet i DN.
Beträffande "Monument" jag kan konstatera att jag inte ens hade träffat
Sven
Höglund när Ture Sjölander och jag efter ett år av förberedelser gjorde
TV-produktionen enligt avtal med Sveriges Television 1967.
Fakta låter sig kontrolleras, via Internet (det finns ju åtskilligt fler
källor), SVT:s arkiv, eller varför inte DN:s arkiv årgång 1967-68. Se t ex
http://video.google.com/videoplay?docid=-9011910272784297130
Eller http://purestwaterat.homestead.com/files/SRtextMonument.jpg


Med vänlig hälsning
Lars Weck


lars.weck
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: DN Familj [mailto:familj@dn.se]
Skickat: den 13 januari 2009 11:30
Till: Lars Weck
Ämne: Re: Ang runa SvenInge 090109


Hej och tack för din synpunkt!
Men efter efterforskningar kan jag konstatera att det finns mycket delade
meningar om detta.

Med vänliga hälsningar,
Karin Forsberg, DN Familj

                            Ärende
                                        Ang runa SvenInge 090109
             2009-01-11 14:10


DN Familj publicerade 9 januari en runa över tavelmakaren Sven Inge, alias
Sven Höglund, som innehöll en rad felaktiga verkattribueringar till den
bortgångne. Den 10 januari publicerades samma sakfel från samme skribent i
SvD.
Videokonstverket "Monument", ett pionjärverk om vilken Internet vimlar av
artiklar och t o m plagiat, gjordes 1967 av Ture Sjölander och undertecknad
i samarbete med Sveriges Television (då en enda kanal). Soundtrack av
nyaktuella Hansson&Karlsson, vars debut-LP antog namnet "Monument". Sven
Höglund var inte i trakten av detta arbete! Senare fick han vårt tillstånd
att som tavlor avmåla ett antal bilder ur "Monument", med uppgivande av
källa. TV-produktionen "Space in The Brain" skapades helt och hållet av
Ture Sjölander och Bror Wikström på Sveriges Television, inte heller här
deltog någon Sven Höglund/Sven Inge.
Felaktigheterna är så flagranta och lätta att undvika att man blir
undrande.

Med vänlig hälsning
Lars Weck